קטגוריות וגיל

גיל מינימום
מקצה שליחים - גיל 16
*המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המרוץ 

מרוץ שליחים
2 משתתפים/ 4 משתתפים