ערכות המשתתפים

ערכות המשתתפים
  • חלוקת ערכות המשתתפים, תתבצע ב-7/5 בבוקר האירוע.
  • לו"ז החלוקה נתון לשינויים, אנא התעדכנו באתר סמוך למועד האירוע.
    כל קבוצה זכאית לקבל:
  • חולצת מרוץ מנדפת זיעה, מספר חזה וצ'יפ מדידה.
  • לשם קבלת הערכה נא להגיע עם תעודה מזהה ותעודת מתחסן/ מחלים.
  • ניתן לקחת ערכה עבור משתתף אחר בהצגת ייפוי כוח חתום על ידו וצילום תעודה מזהה שלו ותעודת מתחסן/ מחלים.