מפות מסלולים

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.

אורך מסלול - 6.6 ק"מ
עליה מצטברת - 251 מטר
ירידה מצטברת - 157 מטר

אורך מסלול - 10.5 ק"מ
גובה מצטבר - 286 מטר
ירידה מצטברת - 283 מטר

אורך המקטע - 6 ק"מ
גובה מצטבר - 189 מטר
ירידה מצטברת - 181 מטר

אורך מסלול - 6.6
עליה מצטברת - 157 מטר
ירידה מצטברת - 251 מטר